Ville Verma

Norsk English Nederlands

Medhjelpere og Crew

De som skal realisere en ide må skaffe seg gode partnere og kritikere! Dette vil være avgjørende for å finne de beste løsninger, holde oppe motivasjonen og oppnå suksess.

Vi har hatt mange medhjelpere og mange som fortjener en stor takk. Uten dere ville det vært vanskelig å gjennomføre prosjektet. Det vil uansett være en kontinuerlig prosess å justere og forbedre produktet. Tilbakemeldinger og gode råd underveis er hele tiden med å forbedre opplevelsen.

Noen hjelpere bør nevnes. Hopp id kontor og oppstarthjelpen "Nordveggen" på Åndalsnes har vært med ifra starten. Rauma kommune har gitt støtte og tillatelser. Innovasjon Norge har gitt økonomisk støtte og rådgivning. Statens Jernbanetilsyn (SJT) har gitt godkjenning av anlegget utifra et regelverk som gjelder for Europeiske klatreparker. "Fantastiske Osberget" har laget reklamemateriell og hjemmeside. 

Ville Verma har lært opp guider som skal jobbe i Høydeparken. Pr. idag er vi 6 guider som er tilgjengelig i sommersesongen. Alle er godt kvalifisert. På en normal guidet tur vil det være 1-2 guider som følger gruppen avhengig av antall og innhold mm. 

 
Kontakt

Ville Verma
E-post: post@villaverma.no
Telefon Mobil: (+47) 924 56 616

Instagram        Facebook