Ville Verma

Norsk English Nederlands

Avtalevilkår

Avtalevilkår/egenerklæring må signeres.

INFORMASJON:

Fotturer og klatring i fjellet innebærer en viss risiko. Det kan være farer forbundet med steinsprang, utglidning på snøfelt, nedkjøling ved fall i bresprekker, fall i bratt og glatt steinrøys. Dette er noen av de vanligste årsakene til de skadene man kan pådra seg i fjellet. Egne forutsetninger i form av ferdigheter og erfaring, fysisk og psykisk tilstand er med å bestemme hvordan en mestrer de krav som omgivelsene stiller.

Kravet til deltakerne er at de er i god fysisk og psykisk form. Terrenget kan være bratt og ulendt, det kan være regn og vind, og de fleste turene har en vertikal høydeforskjell på 700-1300 meter. Dette må deltakerne være oppmerksomme på og istand til å mestre. Deltakerne stiller med egnet fottøy, gode fjellklær, samt mat og drikke for en lang dag i fjellet.

Dersom deltakerne føler seg usikre på egne ferdigheter, anbefales et kort innføringskurs i klatring. Dette har en varighet på omlag 3 timer og kan gjennomføres dagen i forveien. Prisen er 1000 kroner pr. person.

Arrangør plikter å beskrive turen som skal gjennomføres slik at deltakerne vet hva slags krav som stilles. Guider som arbeider for arrangør skal være erfarne klatrere med lokalkjennskap. Alt spesialutstyr for bre- og klatreaktiviteter stilles av Tinder og Banditter/Villa Verma.

Deltakerne er ansvarlig for utstyr som deles ut (klatresele, hjelm, karabiner, m.m..) og må erstatte dette ved tap eller skade.

Guidet tur til ..............................................koster ..................... kroner. Ved bestilling av guidet tur betales et depositum på 1500 kroner, som også er en ordrebekreftelse. Det resterende (..........) beløpet betales etter gjennomføring av tur. Ved avbestilling senere enn en uke før turen, beholdes depositum, og ved avbestilling før siste uke refunderes 50 % av beløpet.

Dersom deltakerne returnerer etter eget ønske, før toppen er nådd betales likevel hele det avtalte beløpet. Dersom en er tvunget til å snu pga. vær, skade, uegnet utstyr, tidsbruk, e.l. kan en bli enig om en alternativ bruk av resterende tid. Denne avgjørelsen taes av fjellfører.

Vi anbefaler deltakerne å tegne en reise- og ulykkesforsikring som dekker klatring og brevandring. 

Jeg har fått beskrevet turen til ......................................... og de krav som stilles til meg som deltaker. Jeg mener meg istand til å gjennomføre turen og jeg godtar vilkårene som er beskrevet over.

Navn .......................................................................................................................

Adresse...................................................................................................................

Dato ......................................................Sted.........................................................

priser_og_avtaler_2.jpg
 
Kontakt

Ville Verma
E-post: post@villaverma.no
Telefon Mobil: (+47) 924 56 616

Instagram        Facebook