Ville Verma

Norsk English Nederlands

AVTALEVILKÅR

Avtalevilkår for deltagere på guidet tur i Høydeparken Ville Verma

  • Alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt i juvet. Deltagere som er ruspåvirket ved ankomst vil bli avvist. Deltager-avgift vil ikke bli refundert. 
  • Røyking er ikke tillatt så lenge aktiviteten pågår. Dette er av hensyn til de andre deltagerne, samt at klatreseler og tau kan ta skade av sigarett-glør.
  • Vis hensyn når du beveger deg i juvet. Der finnes rød-listede arter, mose og lav som lett trakkes i stykker. Følg merkede stier og bruk samlingspunkt som anvises av guide. La alle få glede av et uberørt område med minst mulig spor av menneskelig aktivitet.
  • Ta kontakt med guide om noe er uklart eller du føler deg uvel. Ikke nøl med å spørre eller informere om ting du tror kan ha betydning for din egen og andres sikkerhet. 
  • Beveg deg rolig og kontrollert gjennom løypa og følg instruksjoner som blir gitt. Du har selv ansvaret for å stoppe og ta en pause og be om hjelp dersom du føler deg redd, usikker, eller veldig sliten. Det er bra å utfordre seg selv, men vi skal gjennomføre turen på en trygg måte og med en akseptabel risiko.
  • Det skal gies en sikkerhetsopplæring før start. Det er ditt ansvar å spørre om noe ikke er forstått. Vær alltid sikret når du er i høyden eller på kanten av stupet. 
  • Langt hår må knytes opp for å ikke blåse inn i trinsehjulet når du er på zipline.
  • Anbefalt maksimal vekt er 100-120 kg. 
  • Graviditet og alvorlige skjelett og muskelskader må informeres om i forkant. Andre relevante skader og diagnoser må informeres om, dersom dette har betydning for sikkerheten. Informer på forhånd om det skal taes spesielle hensyn og dersom du ønsker tettere oppfølging i løypa. 
  • Barn under 18 år må ha foresattes tillatelse for å være med på aktiviteten.

Høydeparken Ville Verma                              Deltager:

Daglig leder, Tore Klokk                                 Avtalevilkår er lest og forstått

.............................................                                 .......................................................

 
Kontakt

Ville Verma
E-post: post@villaverma.no
Telefon Mobil: (+47) 924 56 616

Instagram        Facebook