Ville Verma

Norsk English Nederlands

PRISER

Det skilles mellom priser for voksne og priser for barn. Barn er fra 10- t.o.m. 13 år og voksen er fra fylte 14 år. 

Prisen for sesongen 2023 , er 1250 kroner for voksne og 750 kroner for barn.   

Størrelsen på gruppen kan variere fra 2 til 20. Det er likevel ønskelig med grupper på minimum 4 personer. Ta med deg venner! Normalt betales beløpet ved ankomst og før oppstart aktivitet. 

Betaling kan gjøres på ulike måter:

  • VIPPS #106753 (First Safety AS)
  • CASH 
  • Faktura for firmagrupper
 
Kontakt

Ville Verma
E-post: post@villaverma.no
Telefon Mobil: (+47) 924 56 616

Instagram        Facebook